ฟาร์มต้นแบบ

posted on 11 Aug 2008 21:19 by hypoalerginic in Goat
ฟาร์มต้นแบบ

โรงเรือนต้นแบบมาตรฐานกรมปศุสัตว์   

ข้อมูล

ขนาด                  (6x18 ม)                       108     ตารางเมตร

พื้นที่แปลงหญ้า                                          30  ไร่

งบลงทุนโรงเรือน รวมรั้วตาข่าย (2548)     270,000     บาท

พันธุ์แพะ

พ่อพันธุ์     แอลโกนูเบี้ยน จำนวน 2 ตัว    บอร์ จำนวน 2 ตัว

แม่พันธุ์     ลูกผสมแองโกนูเบี้ยน จำนวน 100 ตัว

รวมจำนวนแพะ  104 ตัว

การจัดการโรงเรือน

เลี้ยงแบบยืนโรง ควบคุมพื้นที่ปล่อย

จัดทำแผนปฎิบัติงานฟาร์มตามช่วงเวลากำหนด

ควบคุมพื้นที่ปลอดโรค

อาหาร

หญ้าเนเปีย  อัตราส่วน 3 กก.ต่อตัวต่อวัน (10% น้ำหนักตัว)

อาหารข้นอัตราส่วน 250 กรัม ต่อตัวต่อวัน

Comment

Comment:

Tweet