ผลผลิตที่สำคัญที่ได้รับจากแพะคือ เนื้อ นม ขนและหนัง นอกจากนี้แล้วแพะยังสามารถให้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมาย

เนื้อแพะ
    เมื่อชำแหละแพะ ส่วนใหญ่จะได้เนื้อและเครื่องใน สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง ที่นิยมกันได้แก่ ข้าวหมกแพะ ซุบแพะ และอื่นๆ

นมแพะ
    โดยทั่วไปแล้ว นมแพะจะมีคุณลักษณะและส่วนประกอบต่างๆ ใกล้เคียง หรือสูงกว่านมโคกระบือ และคน ไม่ว่าจะเป็นไขมัน โปรตีน กรดอะมิโน และวิตามิน ดังนั้นนมแพะจึงมีความเหมาะสมต่อการใช้บริโภคแทนนมมารดาได้ดีกว่านมโค เพราะนอกจากจะมีส่วนประกอบต่างๆ ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้ว นมแพะยังมีเม็ดไขมันขนาดเล็ก ซึ่งทำให้ง่ายต่อการย่อยและดูดซึมในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ต่อนมชนิดอื่นๆ ยังสามารถบริโภคนมแพะแทนได้

หนังแพะ
    แม้ว่าจะมีแพะบางพันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อการผลิตหนังโดยตรงก็ตาม เช่น พันธุ์เรคโซโกโตในประเทศไนจีเรีย พันธุ์มุเบนเดในประเทศอูกันดา และพันธุ์แบลคเบงกอลในอินเดีย แต่ก็อาจกล่าวได้ว่า ตามความเป็นจริงแล้ว หนังแพะที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ก็คือผลพลอยได้จากการฆ่าชำแหละแพะเพื่อบริโภคเนื้อนั่นเอง
    ประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศที่ขาดแคลนอาหารโปรตีน หนังแพะอาจจะถูกใช้เป็นอาหารด้วยส่วนหนึ่ง นอกเหนือไปจากเนื้อและอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกายแพะ
    นอกจากนี้แล้วหนังแพะอาจจะถูกใช้ทำอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัวเรือน เช่นทำที่ใส่น้ำหรือของเหลวอย่างอื่น ใช้ทำกระเป๋า รองเท้า หรือเตียงนอน เป็นต้น

ขนแพะ
    ขนที่ได้จากแพะอาจจะแตกต่างกันออกไปตามพันธุ์ หรือตามลักษณะของขน ซึ่งพอจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้คือ 1.ขนหยาบ 2.ขนโมแฮร์ และ 3.ขนอ่อน ที่เรียกกันว่า แคชเมียร์ หรือแพชมินา ขนหยาบมักจะไม่ค่อยมีราคา บางประเทศอาจใช้ขนแพะหยาบทำเป็นกระเป๋า พรม หรือเชือก สำหรับขนโมแฮร์และขนอ่อนจะเป็นขนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนุ่ม และมีราคา มักจะถูกนำไปทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม หรือเสื้อผ้าที่มีราคาแพง

ผลผลิตและประโยชน์อื่นๆ
    ผลผลิตและประโยชน์อื่นๆ ของแพะ นอกเหนือไปจากผลผลิตสำคัญที่ได้กล่าวมาแล้ว มีพอสรุปได้ดังนี้

 • มูลแพะ
      มูลแพะอาจจะถูกใช้ทำปุ๋ย หรือใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงสำหรับเกษตรกรในชนบท ประมาณว่าแพะขนาด 18 กิโลกรัม สามารถผลิตมูลได้ 47 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งในมูลแพะนี้จะมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อยู่ประมาณร้อยละ 15, 15 และ 3 ตามลำดับ

 • กำจัดวัชพืช
      ใช้แพะกำจัดวัชพืช หรือพุ่มไม้ที่มีหนาม ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการและยากต่อการกำจัดโดยวิธีอื่น โดยการปล่อยแพะไปกินวัชพืชเหล่านั้น เช่น ต้นไมยลาบ หรือหญ้าที่ขึ้นรกในสวนยาง สวนผลไม้ เป็นต้น
 • Comment

  Comment:

  Tweet